“Dünýä medeniýetleri” açyk duşuşyklary

EN | RU | TM

“Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylyny mynasyp garşy almak, Türkmenistan bilen halkara hyzmatdaşlyk edýän döwletleriň dili, medeniýeti, jemgyýeti barada peýdaly maglumat bermek maksady bilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň “Diller dünýäsi” bilim merkezi açyk duşuşyklary geçirýär.

TEMA: Hytaý – dili, medeniýeti, ykdysadyýeti, bilim ulgamy;
Güni: 01.02.2020;
Sagat: 15:00;
Ýeri: “Diller dünýäsi” bilim merkezi;

TEMA: Günorta Koreýa – dili, medeniýeti, jemgyýeti, bilim ulgamy;
Güni: 08.02.2020;
Sagat: 15:00;
Ýeri: “Diller dünýäsi” bilim merkezi;

TEMA: Malaýziýa – ykdysadyýeti, jemgyýeti, bilim ulgamy;
Güni: 15.02.2020;
Sagat: 15:00;
Ýeri: “Diller dünýäsi” bilim merkezi;

TEMA: Ýaponiýa – dili, medeniýeti, jemgyýeti, bilim ulgamy;
Güni: 22.02.2020;
Sagat: 15:00;
Ýeri: “Diller dünýäsi” bilim merkezi;

TEMA: Hindistan – medeniýeti, jemgyýeti, bilim ulgamy;
Güni: 29.02.2020;
Sagat: 15:00;
Ýeri: “Diller dünýäsi” bilim merkezi;

Salgysy: ş. Aşgabat, Parahat 3/2 ýaşaýyş toplumy, Ýunus Emre köçesi (57-nji orta mekdep bilen bitewi bina).
Telefon belgileri: +99312450796, +99362533883
Elektron poçta: wadaguru@gmail.com

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok