Moskwada “Röwşen” aýakgap dükany açyldy

«Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergide “Röwşen” aýakgap söwda nyşany öz täze önümleri bilen çykyş edýär.

Italýan köwüşleri bilen hil taýdan deň-dereje öndürilýän “Röwşen” aýakgaplary bazarda elýeter bahadan hödürlenýär. Munyň esasy sebäbi çygmalyň 85% göteriminiň ýerli bolmagy.

Halkara bazarda mynasyp orun tapan bu brendiň, indi bolsa Russiýa Federasyýasynyň paýtagty Moskwada-da satuw nokady bar. “Röwşen” aýakgaplary dünýäniň beýleki brendleri bilen bir hatarda dünýä bazarynda öz harytlaryny çykarýar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok