“Hezil tomus” açyk meýdan konserti

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary!

2019-njy ýylyň 20-nji iýulynda, şenbe güni sagat 20:00-da, Türkmenbaşynyň Ertekiler dünýäsiniň açyk sahnaly meýdançasynda “Hezil tomus” ady bilen şowhunly konsert geçirilýär.

Konsertde gülküli sahnalar, estrada çykyşlary ýerine ýetiriler.

Sahnada geçirilýän bäsleşiklere gatnaşýanlar üçin höweslendiriji sowgatlar garaşýar.

Habarlaşmak üçin:
TMÝG-nyň Aşgabat şäher Geňeşi
+993 12 448844
www.yashlar.gov.tm

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok