Jeýms Kameron “Awatar 2” filminiň surata düşüriliş işleriniň tamamlanandygyny mälim etdi

Ussat režissýor Jeýms Kameron “Awatar 2” filminiň surata düşüriliş işleriniň tamamlanandygyny, “Awatar 3” filminiň-de 90 göterimine golaýynyň tamamlanyp barýandygyny habar berdi. Iki filmiň-de surata düşüriliş işlerine geçen ýyl Täze Zelandiýada badalga berlipdi. Ýöne dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli 4 aý töweregi surata alnyş işleri durzulypdy. Şol sebäpli-de filmiň görkeziljek wagty 1 ýyl soňa süýşürilipdi. Režissýor şol döwürde filmiň ýörite effektleri işleriniň tamamlanandygyny belläp geçdi. “Awatar 2” filmi 2022-nji ýylyň dekabrynda görkeziler. Täze filmde kino muşdaklary ýene bir ýola Pandoranyň jadyly dünýäsine aralaşarlar.  2009-njy ýylda prokata çykan kino sungatyna tehnologik özgerişleri girizen “Awatar” filmi tutuş dünýä iň köp girdeji gazanan film bolupdy. Bu barada Zaman-Türkmenistan habar berýär.

Hojaberdi Çaryýew,
TOHU-nyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok