“Nejep oglan” mawy ekranda

Türkmen halkynyň ajaýyp dessanlarynyň biri Nejep oglan dessanydyr. Bu dessanyň awtory näbelli bolup, dessan bagşy-sazandalaryň dilinden ýazylyp alnandyr. Dessanda türkmen bagşyçylyk sungatynyň dowam edişi we oňa halk köpçüliginiň we agalyk ediji toparlaryň garaýşy çeperçilik bilen beýan edilýär.

Dessany “Oguzhan” adyndaky Türkmenfilm birleşigi film görnüşinde 23-nji dekabrda Aşgabat kinoteatrynda sagat 17:00-da halka ýetirer.

Atajan Eýýupow

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok