Türkmenistanda öndürilýän halkara brend

Türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleri diňe bir içerki bazary kanagatlnadyrmak bilen çäklenmän, eýsem eksport mümkinçilikleri bilen Türkmenistanyň ykdasady görkezijileriniň ýokarlanmagyna öz mynasyp goşantlaryny goşýar.

Şolaryň biri “Mona” söwda nyşany. Bu kärhana häzirki wagtda süpürgiçler, çygly süpürgiçler, sabyn önümleri, şampun we birnäçe beýleki hojalyk harytlaryny öndürip, bazarlara çykarýar.

Kärhananyň önümleriniň elýeterliligi we hili bilen tapawutlanýar. Galyberse-de “Mona” önümleriniň ählisi ekologik taýdan arassa.

Kärhananyň öndürýän käbir önümleri:

Kärhananyň alyp barýan işleri barada giňişleýin maglumat almak üçin resmi saýtyna ýüzlenip bilersiňiz: www.monatkm.com

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok