Taslama bäsleşigi – 2020

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň “Altyn asyryň altyn zehinleri” taslama bäsleşiginiň döwlet tapgyry Aşgabat şäherindäki Çagalar we ýetginjekler köşgünde geçirildi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok