MILLI MIRASYMYZ FOTO ŞEKILLERDE

Foto bäsleşige 14-den 30 ýaş aralykdaky Türkmenistanyň dürli ulgamlarynda zähmet çekýän, orta, orta hünär we ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan ýaşlar gatnaşdylar. Foto bäsleşik 2021-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda yglan edildi we 2021-nji ýylyň 25-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda tomaşaçylara sergilendi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok