Kitap okamak bäsleşigi geçirildi

Aşgabat şäheriniň 37-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebinde kitap okamak bäsleşigi geçirildi. Bäsleşigiň guramaçylygyna TMÝG Köpetdag etrap Geňeşi we TSTP Aşgabat şäher kommiteti hem hyzmatdaşlyk etdi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok