Çaphana hyzmatlarynyň telekeçiligi rowaçlanýar

“Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir metbugat harytlarynyň XIII halkara sergisi we maslahatynda “Buşluk” hojalyk jemgyýetiniň sergisi hem ýer aldy. “Buşluk” hojalyk jemgyýetiniň müşderileriniň aýratyn isleglerine görä öndürýän metbugata degişli önümçiligi has giňden alynyp barylýandygy barada hojalyk jemgyýetiniň menejeri Aýna Taňryberdiýewa bize wideo söhbetdeşliginde gürrüň berdi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok