SERGI: AJAP ZAMANANYŇ ZYNATY SUNGAT

Orazmyrat GURBANOW (Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, heýkeltaraş) we gyzy Laçyn REJEPGULYÝEWAnyň
ŞAHSY SERGISI

Senesi: 15.06.2019
Wagty: 16:00
Ýeri: Asudalyk köçesi 33-nji jaý.

Guramaçylar:
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi.
Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sergi merkezi.
Türkmenistanyň Suratkeşler birleşigi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok
inAshgabat-arrow

Афиши - куда сходить?