Göze göz düşse, ýüze mähir düşer.

«Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýolunda» atly VIII halkara sergi we maslahata gatnaşýanlaryň arasynda Gazagystan döwletinden hem myhmanlar geldi.

Ýewraziýa halklarynyň assambleýasynyň Edebiýat geňesiniň deň derejeli başlygy, halkara ýazyjy-publisist Bahyt Rustamow edebiýatyň halkara dostluk üçin berýän güýji barada özüniň halkara arenadaky çykyşlaryndan tejribeleri barada gürrüň berdi.

Ýaş edebiýatçylara, ýazyjylara we žurnalistlere öz işlerinde kämilleşip halkara derejeli ýazyjy bolmaga çagyrdy.

Beren gürrüňlerine YouTube kanalymyzda tomaşa edip bilersiňiz.

Be the first to comment on "Göze göz düşse, ýüze mähir düşer."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*